Lesmateriaal voor het primair onderwijs

Toegankelijkheid

Wijzer in geldzaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (WCAG 2.1). Wijzer in geldzaken heeft de eerste maatregelen genomen om hier aan te voldoen en werkt continu aan een toegankelijke website.

Vragen of klachten?

Ervaar je de themalessen (of onderdelen van de lessen) als minder toegankelijk? Of heb je tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Geef dit dan aan ons door via het contactformulier van Wijzer in geldzaken o.v.v. ‘themalessen basisonderwijs’.