Lesmateriaal voor het primair onderwijs

Over dit lesmateriaal

Dit lesmateriaal wordt je gratis aangeboden door Wijzer in geldzaken, initiatiefnemer van de Week van het geld. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en het onderwijs, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Wijzer in geldzaken zet zich in voor het bevorderen van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren. Wie al vanaf jonge leeftijd leert om goed om te gaan met geld, zal op latere leeftijd eerder financieel verantwoord gedrag vertonen. Daarnaast krijgt niet iedereen van huis uit financiële vaardigheden aangeleerd. Wijzer in geldzaken pleit daarom voor structurele aandacht voor financiële vaardigheden in het onderwijscurriculum.

Met de themalessen biedt Wijzer in geldzaken scholen een doorlopende leerlijn, waarbij leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 aan de slag kunnen met leren omgaan met geld. Het lesmateriaal is ontwikkeld door Podium.

Week van het geld

Wijzer in geldzaken organiseert jaarlijks de Week van het geld. Deze landelijke projectweek is een belangrijke aanjager voor financiële vaardigheden in de klas. Scholen uit heel Nederland doen tijdens de Week van het geld mee aan gastlessen en andere activiteiten.
Lees meer over de Week van het geld

Geldlessen.nl

Wil je na het doen van de themalessen verder aan de slag met financiële vaardigheden? Op de website geldlessen.nl vind je een zoekmachine met diverse lesmaterialen, gastlessen en theatervoorstellingen over omgaan met geld.
Ga naar Geldlessen.nl

Comenius Award

De digitale geldlessen voor het basisonderwijs hebben in juli 2021 een Comenius EduMedia Award ontvangen. Deze internationale onderwijsprijs wordt jaarlijks toegekend aan multimediaproducten die zich onderscheiden op het gebied van technologie, didactiek, inhoud en vormgeving. De prijs wordt uitgereikt door GPI, Die Gesellschaft für Pädagogik und Information uit Duitsland.
Lees meer